DE GROOTSTE VELPSE OPTOCHT

 

CARNAVALSOPTOCHT  CV Zandkruiers Velp  2024

Zoals afgelopen jaren zal ook dit jaar weer onder de carnavaleske leiding van
Jeugdprins Jorne den 1e en Prins Bram den 1e, een optocht worden gehouden
door de straten van Velp.

Iedereen groot en klein, mag zelf bepalen hoe je aan de optocht deelneemt. Dit mag als eenling, als tweeling maar ook als meer eenlingen samen. En of je met een wagen, kar, fiets, benenwagen, of step meedoet, het maakt niet uit als je maar met een positieve bijdrage meedoet.
De optocht wordt gehouden op zaterdag 10 Februari a.s. en start stipt om 14.11 uur. 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 13.30 uur te melden bij het Inschrijfpunt op kruising Lageweg/Bronckhorstweg.

Deelnemers die de route niet helemaal kunnen lopen kunnen bij de kruising Tolschestraat/Schotsestraat starten, dit graag op het inschrijfformulier vermelden.Alle deelnemers die aan de optocht in Velp willen deelnemen moeten zich 3 weken voor de carnaval aangemeld hebben bij optocht@zandkruiers.nl .
Ter beoordeling van het optochtcomite wordt deelname toegestaan, deelname is alleen mogelijk na toekenning start nummer.
Voor elke deelnemer is er een prijs
Laat zien dat je een Zandkruier bent en doe mee.
Overigens vragen wij diegenen die niet (kunnen) deelnemen aan de optocht om toch in ieder geval de deelnemers een hart onder de riem te komen steken en langs de kant van de route de stoet enthousiast te onthalen en te bewonderen.
Parkeren bezoekers centrum Velp op het Mariëndaal terrein (volg de aanwijzingen parkeerborden) 

De route is:
Bronkhorstweg (start), Hanenstraat, Wolfgatschestraat , Grippensteinschestraat, Tolschestraat, Zaalheuvelweg, Tolschestraat  daar is het einde van de optocht en gaan we verder in de feesttempel.
Prijsuitreiking;
De prijsuitreiking is tot 12 jaar rond 18.00 uur in het Trefpunt, voor de buiten dorpse groepen is de prijsuitreiking vanaf 18.30 uur, aansluitend de binnen dorpse prijsuitreiking.
Als er wagens zijn die opgebouwd moeten worden is daar een verreiker voor beschikbaar, dit mag niet met eigen hijsmiddelen op het parcours plaatsvinden. Indien dit nodig is van tevoren even aanmelden bij optocht@zandkruiers.nl. Deze wagens moeten uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn.
Het optochtcomité.       

 

---------------------------------------------------------------------

Bericht aan de deelnemers aan de carnavalsoptocht CV de Zandkruiers.

Nog even enkele tips voor de deelnemers aan de Velpse optocht;
Opstellen buiten dorps- en Velpse wagens getrokken door tractoren vanaf 12.30 uur tussen Bronckhorstweg en Mgr. Borretweg  tot uiterlijk 13.30 uur, Velpse deelnemers vanaf Lageweg richting Maasdijk.

Opstellen en deelname;
Buitendorpse wagens en grotere wagens uit Velp kunnen het beste langs de verkeerslichten via Mr. Borretweg ( langs Lepoutre) richting Velp (Bronckhorstweg)rijden.
De startnummers moeten bij het begin aan de optocht ter hoogte van Bronckhorstweg nr. 1 opgehaald worden tot uiterlijk 13.50 uur. Voor de groepen die dat nog niet gedaan hebben moet alvorens deelname het reglement ondertekend worden. Wagens moeten verplicht een goedgekeurde brandblusser bij hebben, hier wordt op gecontroleerd. De eigenaar van de tractor of een ander trekkend voertuig moet zijn voertuig en aanhanger verzekerd hebben voor deelname carnavalsoptocht, de chauffeur is het aanspreekpunt van de groep en verantwoordelijk voor het gedrag van de groep. Glaswerk en Alcohol gebruik tijdens deelname optocht is niet toegestaan. Deelnemers dienen kennis genomen te hebben van de geldende gemeentelijke voorschriften en regelement deelname optocht en zich hier stipt aan te houden.

Prijsuitreiking;
De prijsuitreiking is tot 12 jaar rond 18.00 uur in Ons Trefpunt, voor de buitendorpse groepen is de prijsuitreiking vanaf 18.30 uur, aansluitend de binnendorpse prijsuitreiking.
Als er wagens zijn die opgebouwd moeten worden is daar een verreiker voor beschikbaar, dit mag niet met eigen hijsmiddelen op het parcours plaatsvinden. Indien dit nodig is van te voren even aanmelden bij optocht@zandkruiers.nl .Deze wagens moeten uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn.

 

Reglement Carnavalsoptocht CV De Zandkruiers  Velp 2024


1-Aanwijzingen van de optochtcommissie/organisatie:
Deze dienen terstond en zonder discussie opgevolgd te worden.
2-De jury:
Is samengesteld uit diverse personen met de inzet van hun carnavaleske ervaring, de juryuitslag is bindend
en de deelnemers verklaren deze te respecteren. Beoordelingscriteria zijn oa. 1) Idee 2) Beweging 3) Kleur
4) uitvoering 5) Algemene Indruk
3-Deelame is toegestaan voor:
Inwoners uit Velp en aanliggende dorpen. Na opgave minimaal 1 week voor aanvang van de optocht en na
beoordeling en toekenning deelname start nummer van het optochtcomite. Bij twijfel kan de optocht
commissie om legitimatie vragen.
4-Afmeting praalwagens:
De maximale afmeting van de praalwagens is hoogte van 5 meter en breedte van 3 meter.
5-Verzekeringsverklaring voertuigen:
De ondergetekende verklaard een geldende verzekering te hebben en de deelname aan de optocht gemeld
te hebben bij zijn verzekeraar. Deelnemers kunnen alleen aanspraak maken op de verzekering van C.V.
de Zandkruiers indien ze aan de voorwaarden van deze polis en regelement hebben voldaan.
6-Voertuig en bestuurder:
De bestuurder van het trekkend voertuig moet voldoen aan de wettelijke eisen, gesteld in de wegenverkeerswet.
De bestuurder is verantwoordelijk als leider van de groep, en zal wanneer nodig op deze
verantwoordelijkheid worden aangesproken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de regels over het gebruik
van alcohol. Op iedere wagen of getrokken creatie dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.
7-Deelnemers:
Deelnemers verklaren zich correct te gedragen en bij te dragen aan een mooie en positieve optocht voor
alle deelnemers en toeschouwers. Wildplassen is absoluut niet toegestaan.
8- Strooimateriaal:
Eventueel strooimateriaal als confetti etc., dient milieuvriendelijke en biologisch afbreekbaar te zijn,
verwijderingkosten voor andere materialen zijn voor de vervuiler. Strooien van snoepgoed of ander traktaties
is niet toegestaan.
9-Alcohol gebruik en geluid:
Personen die onder invloed van alcohol of drugs verkeren zijn van deelname aan de optocht uitgesloten.
Tijdens de optocht mogen op de wagen geen glaswerk of alcohol houdende dranken aanwezig zijn of
alcohol houdende dranken genuttigd worden. Na afloop mag geen drank, flessen of blikjes of etenswaren
mee in de zaal worden genomen. Het geluid van de muziek mag niet hoger zijn dan 85 decibel.
10-Voorschriften:
De deelnemers aan de optocht hebben kennis genomen van de (veiligheids) voorschriften, en verklaren
dat zij akkoord gaan met de voorschriften en dat zij zich hieraan zullen houden. De carnavals vereniging
aanvaard geen enkele aansprakelijkheid bij welke schade dan ook voortvloeiend uit welke overtreding van
de voorschriften dan ook. De deelnemers zullen de vereniging niet aansprakelijk stellen en zij vrijwaren de
vereniging voor eventuele (schade) claims van derden. De deelnemers aan de optocht nemen voorts deel
voor eigen rekening en risico.Na einde optocht dienen de praalwagens direct huiswaarts te keren.
Organisatie is te allen tijde bevoegd om deelnemers die zich misdragen uit de optocht te verwijderen,
verwijdering betekend ook uitsluiting van deelname optochten binnen de kernen Escharen-Gassel- Grave.
11-Uitgangspunten optocht:
De optocht is bedoeld als een feest voor allen en laten we dat er ook van maken, verbeter punten om de
optocht in de toekomst te optimaliseren zijn van harte welkom, email: optocht@zandkruiers.nl.

 


Open hieronder het inschrijf formulier voor de optocht en mail dat naar

optocht@zandkruiers.nl

Inschrijfformulier 2024

 

 

Beoordeling carnavalsoptocht “De Zandkruiers” Velp 2024

Toelichting over beoordeling van individuele, groepen en wagens volgens een puntentelling en beoordeling op 5 punten.
Deze manier van puntentelling vanwege een betere presentatie, beoordeling en verhoging van de competitie tijdens de optocht prijsuitslag en prijsuitreiking.
Doormiddel van het gefaseerd voorlezen en invullen van punten op een bord met de uitslag bekendmaking willen we de spanning opbouwen, duidelijke uitleg over de behaalde punten met de beoordeling en de onderlinge competitie verhogen.

De bedoeling is door competitie  en waardering voor de deelnemers deelname te stimuleren en hierdoor de betrokkenheid met de Velpse Carnaval te verhogen.

De 5 beoordelingspunten zijn:
-     Idee
-     Beweging
-     Kleur
-     Uitvoering
-     Algemene indruk

Deze 5 punten gelden voor alle categorieën waarin de beoordeling van 0 tot 100 punten gegeven kan worden. Daarin is 100 punten de maximale beoordeling.

-Ivm. met een eerlijke en sportieve beoordeling plegen de juryleden geen onderling overleg of puntenvergelijk tijdens de optocht. De optelling zal door de juryleden en de commissie direct na de optocht plaatsvinden in het Trefpunt.

-De optochtcommissie wil deelname aan de optocht stimuleren en aanmoedigen. Jong en oud waarderen in de optocht en zoals vermeld  de betrokkenheid met de Velpse Carnaval verhogen. Hiervoor hebben wij een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. De individu, groep of wagen die na inziens van jury de hoogste, mooiste of uniekste bijdrage aan de Velpse optocht heeft geleverd op welke manier dan ook zal deze beker ontvangen. De beoordeling van de Jury wederom in de puntentelling van 1 tot 100.

-Direct na de optocht zal in het Trefpunt de optocht in film en foto op het scherm dmv. beamer vertoond worden. Bij de prijsuitreiking willen we de punten per beoordelingspunt, met tussenstanden met de uiteindelijke winnaar bekendmaken.

 

De optochtcommisie CV De Zandkruiers Velp,

Herman, Julius, Wilfred, Hein en Willie

 

Gemeente Land van Cuijk Veiligheidsvoorschriften carnavalswagens en optochten 2024    

Gemeentelijke Veiligheidsvoorschriften carnavalswagens en optochten 2023/2024

Algemene regels

  1. Iedere deelnemer aan een carnavalsoptocht in de gemeente Land van Cuijk moet op de hoogte zijn van de bepalingen van dit reglement. De persoon die de inschrijvingen verzorgt, is hiervoor verantwoordelijk.
  2. Aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen zijn in de optocht niet toegestaan.
  3. Het gebruik van glaswerk is verboden. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel aanwezig glaswerk in beslag te nemen. Het in beslag genomen glaswerk kan niet bij de organisatie worden teruggevorderd.
  4. Er mogen geen alcoholhoudende dranken worden vervoerd tijdens de optocht.
  5. Het strooien van milieuonvriendelijke materiaal (tempex, plastic, aluminium, e.d.) is verboden, alsook het gooien van hooi, stro, kleverig/stinkend materiaal en toiletpapier.
  6. Afval mag niet op straat gegooid worden. Verzamel afval zoals voorgeschreven door de organisatie. Houd plastic afval gescheiden.

Veiligheid

 1. De organisatie zal vooraf optisch controle uitvoeren op de constructieve veiligheid van de bouwwerken.
 2. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstoot- gevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie uit de optocht worden verwijderd.
 3. Zorg voor een compleet gevulde EHBO koffer (of tas/doos) op de wagen.
 4. Iedereen moet zich houden aan de voorschriften genoemd in hoofdstuk 3 t/m 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Hou met name de voorschriften uit het informatieblad ‘Optochten en parcours/route’ van de brandweer in acht. Hierin staan de meest belangrijke voorschriften voor een carnavalsoptocht.
 5. De bestuurder van een voertuig moet altijd bereikbaar zijn, zodat deze door de organisatie kan worden geïnformeerd wanneer er bijvoorbeeld hulpdiensten door moeten of een voertuig is stilgevallen. De procedure hiervoor wordt vooraf kenbaar gemaakt aan alle deelnemers.
 6. De deelnemers dienen daar waar mogelijk de rechter rijbaan aan te houden, zodat er minimaal 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard) beschikbaar is voor hulpdiensten. Hier dient extra aandacht voor te zijn tijdens het opstellen en de afvoer van de praalwagens. Het moet bij de deelnemers bekend zijn dat in geval van een calamiteit zij een ruimte moeten opzoeken waar ze geen belemmering vormen voor hulpdiensten.

 

Verkeer en gebruik voertuigen

 1. Deelnemers die gebruik maken van motorisch voortbewogen voertuigen, moeten de NAW gegevens van de eigenaar en van de bestuurder van het voertuig doorgeven aan de organisatie.

 1. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a.:
  1. voor de motorrijtuigen moet een W.A.-verzekering zijn afgesloten;
  2. de bestuurder van een vracht- of personenauto of tractor moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie. De organisatie voert hierop een controle uit;
  3. bestuurders van voertuigen mogen vooraf en tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank, drugs of vergelijkbare stoffen consumeren die van invloed zijn op het rijgedrag;
  4. Als u naar de opstelplaats rijdt of van het eindpunt van de optocht wegrijdt, dan bent

u een reguliere verkeersdeelnemer en moet u voldoen aan de vigerende wetgeving. Houd er rekening mee dat de gemeente en de provincie uitgaan van een vrije ruimte boven een
weg van 4,20 meter, omdat voertuigen niet hoger mogen zijn dan 4 meter (inclusief lading).

 1. Het vervoer van personen op een (aanhang)wagen is alleen toegestaan tijdens de optocht (vanaf de opstel-/startplaats tot aan het einde van de optocht). Daar waar personen op de wagen kunnen staan of lopen, dient deze voorzien te zijn van een deugdelijke valbeveiliging van minimaal 1 meter hoog.
 2. Er mogen zich geen personen op de dissel (tussen tractor en creatie) bevinden en er mogen tevens geen personen vervoerd worden op de neus en spatborden van het trekkende voertuig, ook niet tijdens de optocht.
 3. Tijdens de optocht mag de carnavalswagen op de route niet groter (hoger, breder en langer) zijn dan de door de organisatie voorgeschreven maximum afmetingen. De organisatie controleert de route vooraf op de maximale mogelijkheden (is de carnavalswagen groter, dan past het simpelweg niet en loopt de optocht vast).
 4. Wegafzettingen zijn eenvoudig en direct te verwijderen, bijvoorbeeld als de hulpdiensten doorgang vereisen.

Geluid

 1. Bij gebruik van een aggregaat/generator ter opwekking van elektrische energie, moet deze zijn voorzien van geluid beschermende maatregelen.
 2. Om overlast voor omwonenden te beperken, mogen de geluidsinstallatie pas ingeschakeld worden als de optocht gestart is, met uitzondering van het inregelen van het geluid. Aan het einde van de optocht moet iedereen de wagens verlaten en moet alle muziek uitgezet worden.
 3. Het geluid op wagens en van deelnemers mag op de gevel een maximale geluidsbelasting van 80 dB(A) en 95 dB(C) teweegbrengen, waarbij in ieder geval een bronniveau van 105 dB(A) en 120 dB(C) niet wordt overschreden. De luidsprekers moeten bij voorkeur in de lengterichting van de wagen of naar binnen gericht geplaatst worden. Wagens met zogenoemde ‘geluidswanden’

zijn niet toegestaan (niet meer dan 2 losstaande luidsprekers op of naast elkaar).

 1. Voorafgaand aan de optocht kan steekproefsgewijs het geluid bij de deelnemers worden ingeregeld. Bij deze inregeling van het geluid is iemand van de organisatie (optochtcommissie) aanwezig en kan een BOA/toezichthouder aanwezig zijn. Daarnaast moet iemand aanwezig zijn die de geluidsinstallatie bedient.
 2. Tijdens de optocht kan het geluid worden gemeten. Hierbij zal iemand van de organisatie (optochtcommissie) aanwezig zijn en mogelijk iemand van de gemeente/ODBN.

Slotbepalingen

 1. Wanneer deelnemers zich, ondanks een waarschuwing, herhaaldelijk niet aan de genoemde regels houden, zal de organisatie handhavend optreden volgens de eigen huisregels (bijv. ontzegging deelname, puntenaftrek of uitsluiting eindklassering). In ieder geval zal deelname aan de volgende editie van de betreffende carnavalsoptocht worden ontzegd. In het ergste geval wordt de deelnemer direct uit de optocht gehaald. Een sanctie kan gevolgen hebben voor de deelname aan andere optochten die dit jaar of in volgende jaren in de gemeente worden georganiseerd.
 2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende vereniging.

 

 

 
 
 
Wist u dat ...

-   Het elk jaar maar weer afwachten is of de optocht nog wel rond de Zaalheuvel past al zal dat met de minioptocht nietvoor problemen zorgen
-   Het feest na de optocht elk jaar drukker en gezelliger wordt
-   Iedereen kan winnen.