Velpse Jeugdoptocht zaterdag 22 Februari 2020

 

CARNAVALSOPTOCHT  CV Zandkruiers Velp  2020:

Zoals afgelopen jaren zal ook dit jaar weer onder de carnavaleske leiding van
Jeugdprins Mosse den 1e en Prins Martijn den 2e, een optocht worden gehouden
door de straten van Velp.

Iedereen groot en klein, mag zelf bepalen hoe je aan de optocht deelneemt. Dit mag als eenling, als tweeling maar ook als meer eenlingen samen. En of je met een wagen, kar, fiets, benenwagen, of step meedoet, het maakt niet uit als je maar met een positieve bijdrage meedoet.
De optocht wordt gehouden op zaterdag 22 Februari a.s. en start stipt om 14.11 uur. 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 13.30 uur te melden bij het Inschrijfpunt op kruising Lageweg/Bronckhorstweg.

Deelnemers die de route niet helemaal kunnen lopen kunnen bij de kruising Tolschestraat/Schotsestraat starten, dit graag op het inschrijfformulier vermelden.Alle deelnemers die aan de optocht in Velp willen deelnemen moeten zich 3 weken voor de carnaval aangemeld hebben bij optocht@zandkruiers.nl .
Ter beoordeling van het optochtcomite wordt deelname toegestaan, deelname is alleen mogelijk na toekenning start nummer.
Voor elke deelnemer is er een prijs
Laat zien dat je een Zandkruier bent en doe mee.
Overigens vragen wij diegenen die niet (kunnen) deelnemen aan de optocht om toch in ieder geval de deelnemers een hart onder de riem te komen steken en langs de kant van de route de stoet enthousiast te onthalen en te bewonderen.
Parkeren bezoekers centrum Velp op het Mariëndaal terrein (volg de aanwijzingen parkeerborden) 

De route is:
Bronkhorstweg (start), Hanenstraat, Wolfgatschestraat , Grippensteinschestraat, Tolschestraat, Zaalheuvelweg, Tolschestraat  daar is het einde van de optocht en gaan we verder in de feesttempel.
Prijsuitreiking;
De prijsuitreiking is tot 12 jaar rond 18.00 uur in het Trefpunt, voor de buiten dorpse groepen is de prijsuitreiking vanaf 18.30 uur, aansluitend de binnen dorpse prijsuitreiking.
Als er wagens zijn die opgebouwd moeten worden is daar een verreiker voor beschikbaar, dit mag niet met eigen hijsmiddelen op het parcours plaatsvinden. Indien dit nodig is van tevoren even aanmelden bij optocht@zandkruiers.nl. Deze wagens moeten uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn.
Het optochtcomité.       

 

---------------------------------------------------------------------

Bericht aan de deelnemers aan de carnavalsoptocht CV de Zandkruiers.

Nog even enkele tips voor de deelnemers aan de Velpse optocht;
Opstellen buiten dorps- en Velpse wagens getrokken door tractoren vanaf 12.30 uur tussen Bronckhorstweg en Mgr. Borretweg  tot uiterlijk 13.30 uur, Velpse deelnemers vanaf Lageweg richting Maasdijk.

Opstellen en deelname;
Buitendorpse wagens en grotere wagens uit Velp kunnen het beste langs de verkeerslichten via Mr. Borretweg ( langs Lepoutre) richting Velp (Bronckhorstweg)rijden.
De startnummers moeten bij het begin aan de optocht ter hoogte van Bronckhorstweg nr. 1 opgehaald worden tot uiterlijk 13.50 uur. Voor de groepen die dat nog niet gedaan hebben moet alvorens deelname het reglement ondertekend worden. Wagens moeten verplicht een goedgekeurde brandblusser bij hebben, hier wordt op gecontroleerd. De eigenaar van de tractor of een ander trekkend voertuig moet zijn voertuig en aanhanger verzekerd hebben voor deelname carnavalsoptocht, de chauffeur is het aanspreekpunt van de groep en verantwoordelijk voor het gedrag van de groep. Glaswerk en Alcohol gebruik tijdens deelname optocht is niet toegestaan. Deelnemers dienen kennis genomen te hebben van de geldende gemeentelijke voorschriften en regelement deelname optocht en zich hier stipt aan te houden.

Prijsuitreiking;
De prijsuitreiking is tot 12 jaar rond 18.00 uur in Ons Trefpunt, voor de buitendorpse groepen is de prijsuitreiking vanaf 18.30 uur, aansluitend de binnendorpse prijsuitreiking.
Als er wagens zijn die opgebouwd moeten worden is daar een verreiker voor beschikbaar, dit mag niet met eigen hijsmiddelen op het parcours plaatsvinden. Indien dit nodig is van te voren even aanmelden bij optocht@zandkruiers.nl .Deze wagens moeten uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn.

 

Reglement Carnavalsoptocht CV De Zandkruiers  Velp 2020

 

1-Aanwijzingen van de optochtcommissie/organisatie:
    Deze dienen terstond en zonder discussie opgevolgd te worden.
2-De jury:
Is samengesteld uit diverse personen met de inzet van hun carnavaleske ervaring, de juryuitslag is bindend
en de deelnemers verklaren deze te respecteren. Beoordelingscriteria zijn oa. 1) Idee  2) Beweging 3) Kleur
4) uitvoering 5) Algemene Indruk                                                                               
3-Deelame is toegestaan voor:
Inwoners uit Velp en aanliggende dorpen. Na opgave minimaal 3 weken voor aanvang van de optocht en na beoordeling en toekenning deelname start nummer van het optochtcomite. Bij twijfel kan de optocht commissie om legitimatie vragen.
4-Afmeting praalwagens:
De maximale afmeting van de praalwagens is hoogte van 5 meter en breedte van 3 meter.
5-Verzekeringsverklaring voertuigen:                                                                                                                         De ondergetekende verklaard een geldende verzekering te hebben en de deelname aan de optocht gemeld te hebben bij zijn verzekeraar.  Deelnemers kunnen alleen aanspraak maken op de verzekering van C.V. de Zandkruiers indien ze aan de voorwaarden van deze polis en regelement hebben voldaan.
6-Voertuig en bestuurder:
De bestuurder van het trekkend voertuig moet voldoen aan de wettelijke eisen, gesteld in de wegen- verkeers wet. De bestuurder is verantwoordelijk als leider van de groep, en zal wanneer nodig op deze verantwoordelijkheid worden aangesproken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de regels over het gebruik van alcohol. Op iedere wagen of getrokken creatie dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.
7-Deelnemers:
Deelnemers verklaren zich correct te gedragen en bij te dragen aan een mooie en positieve optocht voor alle deelnemers en toeschouwers. Wildplassen is absoluut niet toegestaan.
8- Strooimateriaal:
Eventueel strooimateriaal als confetti etc., dient milieuvriendelijke en biologisch afbreekbaar te zijn,  
verwijderingkosten voor andere materialen zijn voor de vervuiler. Strooien van snoepgoed of ander traktaties     
is niet toegestaan.
9-Alcohol gebruik en geluid:
Personen die onder  invloed van alcohol of drugs verkeren zijn van deelname aan de optocht uitgesloten. Tijdens de optocht mogen op de wagen geen glaswerk of alcohol houdende dranken aanwezig zijn of alcohol houdende dranken genuttigd worden. Na afloop mag geen drank, flessen of blikjes of etenswaren  mee in de zaal worden genomen. Het geluid van de muziek mag niet hoger zijn dan 85 decibel.
10-Voorschriften:                                                                                                                                                                                                  
De deelnemers aan de optocht hebben kennis genomen van de (veiligheids) voorschriften, en verklaren                                                                                                                                                   
dat zij akkoord gaan met de voorschriften en dat zij zich hieraan zullen houden.  De carnavals vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid bij welke schade dan ook voortvloeiend uit welke overtreding van de voorschriften dan ook. De deelnemers zullen de vereniging niet aansprakelijk stellen en zij vrijwaren de vereniging voor eventuele (schade) claims van derden. De deelnemers aan de optocht nemen voorts deel voor eigen rekening en risico.Na einde optocht dienen de praalwagens direct huiswaarts te keren. Organisatie is te allen tijde bevoegd om deelnemers die zich misdragen uit de optocht te verwijderen, verwijdering betekend automatisch uitsluiting van deelname optochten binnen de Gemeente Grave.
11-Uitgangspunten optocht:
De optocht is bedoeld als een feest voor allen en laten we dat er ook van maken, verbeter punten om de optocht in de toekomst te optimaliseren zijn van harte welkom, email: optocht@zandkruiers.nl.

 


Open hieronder het inschrijf formulier voor de optocht en mail dat naar

optocht@zandkruiers.nl

Inschrijfformulier 2020

 

 

Beoordeling carnavalsoptocht “De Zandkruiers” Velp                                                      2020

Toelichting over beoordeling van individuele, groepen en wagens volgens een puntentelling en beoordeling op 5 punten.
Deze manier van puntentelling vanwege een betere presentatie, beoordeling en verhoging van de competitie tijdens de optocht prijsuitslag en prijsuitreiking.
Doormiddel van het gefaseerd voorlezen en invullen van punten op een bord met de uitslag bekendmaking willen we de spanning opbouwen, duidelijke uitleg over de behaalde punten met de beoordeling en de onderlinge competitie verhogen.

De bedoeling is door competitie  en waardering voor de deelnemers deelname te stimuleren en hierdoor de betrokkenheid met de Velpse Carnaval te verhogen.

De 5 beoordelingspunten zijn:
-     Idee
-     Beweging
-     Kleur
-     Uitvoering
-     Algemene indruk

Deze 5 punten gelden voor alle categorieën waarin de beoordeling van 0 tot 100 punten gegeven kan worden. Daarin is 100 punten de maximale beoordeling.

-Ivm. met een eerlijke en sportieve beoordeling plegen de juryleden geen onderling overleg of puntenvergelijk tijdens de optocht. De optelling zal door de juryleden en de commissie direct na de optocht plaatsvinden in het Trefpunt.

-De optochtcommissie wil deelname aan de optocht stimuleren en aanmoedigen. Jong en oud waarderen in de optocht en zoals vermeld  de betrokkenheid met de Velpse Carnaval verhogen. Hiervoor hebben wij een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. De individu, groep of wagen die na inziens van jury de hoogste, mooiste of uniekste bijdrage aan de Velpse optocht heeft geleverd op welke manier dan ook zal deze beker ontvangen. De beoordeling van de Jury wederom in de puntentelling van 1 tot 100.

-Direct na de optocht zal in het Trefpunt de optocht in film en foto op het scherm dmv. beamer vertoond worden. Bij de prijsuitreiking willen we de punten per beoordelingspunt, met tussenstanden met de uiteindelijke winnaar bekendmaken.

 

De optochtcommisie CV De Zandkruiers Velp,

Herman, Julius, Wilfred, Hein en Willie

 

 

Gemeente Grave Veiligheidsvoorschriften carnavalswagens en optochten 2020    

 • Algemeen en maximale afmetingen
 • Deelnemende voertuigen dienen ten minste verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen.
 • Deelnemende voertuigen en aanhangwagens moeten voldoen aan de Wegenverkeerswet 1994 en de Regeling voertuigen. Overeenkomstig met deze regeling mogen de wagens niet langer zijn dan 12.00m, niet breder dan 2.60m en niet hoger dan 4.00m.
 • In aanvulling daarop mogen wagens niet hoger zijn dan 1,5 maal de spoorbreedte van de smalste as.

 

 • Uitvoering en opbouw van de wagens
 • Vaste en bewegende delen mogen niet boven het publiek komen en moeten dus altijd binnen de contouren van de wagen blijven.
 • Mechanismen en aandrijvingen moeten zijn afgeschermd om verwondingen en beknellingen te voorkomen.
 • Er mogen geen onderdelen of losse voorwerpen van de wagen kunnen vallen.
 • Tijdens de optocht moet de ruimte tussen het trekkend voertuig en de wagen worden beveiligd door aan weerszijden daarvan iemand mee te laten lopen.
 • De wagen moet rondom zijn afgeschermd, zodat het onmogelijk is dat er mensen onder de wagen of onder de wielen komen.
 • Motoren en aggregaten moeten vrij gehouden worden van stoffering en versiering. Hete delen moeten worden afgeschermd met onbrandbaar, isolerend materiaal.
 • Het gebruik van open vuur en vuurwerk is niet toegestaan.
 • Personen op de wagens moeten worden beschermd tegen het van de wagen vallen. Afhankelijk van de omstandigheden moet daarvoor een borstwering, een reling of een gecertificeerde valbeveiliging worden toegepast.
 • Elektrische aandrijvingen van de wagen en van wagenonderdelen mogen uitsluitend met een dodemansknop in werking kunnen worden gesteld.
 • Geluid
 • Deelnemers aan de optocht hoeven geen vergunning aan te vragen voor gebruik van een geluidsinstallatie. Het gebruik van een geluidsinstallatie is toegestaan van 30 minuten voor aanvang van de optocht tot 30 minuten na afloop van de optocht.
 • De geluidsinstallatie mag op 1 meter afstand een geluidsniveau van maximaal 85 dB(A) produceren.
 • Ook andere geluidsbronnen op en aan de wagen, zoals motoren, aggregaten, explosie-simulatoren, confettikanonnen e.d. mogen niet meer dan 85db(A) produceren, gemeten op 1 meter afstand.

 

 • Gassen, drukhouders
 • Het gebruik waterstof of acetyleen is niet toegestaan.
 • Drukhouders (gasflessen) moeten zijn goedgekeurd zijn door het stoomwezen. De toegestane gebruiksduur is meestal 10 jaar en is ingeslagen in de drukhouder: bijvoorbeeld “92œ02”.

Voor gasflessen van Shell, Benegas en Primagas kan de gebruiksduur met 5 jaar worden verlengd.

 • Aangesloten reduceerventielen, slangen en apparaten moeten geschikt zijn voor het bedoelde gebruik.
 • Propaanslangen (oranje) moeten met slangklemmen zijn bevestigd en mogen niet ouder zijn dan 3 jaar.
 • Butagaslangen (zwart) mogen zonder slangklem worden bevestigd en mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.
 • Drukhouders moeten op de wagen in rechtopstaande positie worden geborgd.
 • De ruimte waarin de gasflessen staan moet goed geventileerd te zijn d.m.v. gaten in de bodem en aan de bovenzijde.
 • Aggregaten
 • Aggregaten voor de opwekking van elektriciteit moeten zijn voorzien van isolatiebewaking.
 • Aggregaten moeten vrij zijn opgesteld in een goed geventileerde ruimten, zodat rook en warmte goed weg kunnen. Deze ruimte moet zijn afgeschermd met ontbrandbaar materiaal.
 • Er mag maximaal 10 liter brandstof voor aggregaten in een voor de betreffende brandstof geschikte jerrycan worden meegevoerd.
 • Voor het bijvullen van de brandstofvoorraad moet een aggregaat zover zijn afgekoeld, dat daar de hand op kan worden gelegd (ongeveer 38˚C).
 • Tijdens de optocht mogen aggregaten niet worden bijgevuld.
 • Kabels, snoeren en leidingen moeten onbeschadigd zijn. Ze moeten zijn vastgezet, zodat het gewicht ervan koppelingen en verbindingen niet belast en ze geen struikelgevaar opleveren.
 • Elektra, hydraulica en pneumatiek moeten vakkundig en correct zijn aangesloten.
 • De energievoorziening als geheel moet zijn beveiligd met zekeringen en/of  overdrukventielen, zodat overbelasten en bezwijken van kabels, snoeren en leidingen wordt voorkomen.

 

 • Brandblusmiddelen
 • Op elke wagen, die exclusief dissel of trekstang langer is dan 3.50m moet ten minste 1 goedgekeurde poederblusser met een minimale inhoud van 6kg bluspoeder aanwezig zijn.
 • Brandblusmiddelen moeten goed zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.
 • Personen
 • De bestuurder van het trekkend voertuig moet voldoen aan de wettelijke eisen, gesteld in de wegenverkeerswet. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de regels over het gebruik van alcohol.
 • Personen, die kennelijk onder de invloed van alcohol of drugs zijn moeten voor de aanvang van de optocht van de wagen worden verwijderd.

 

 • Gedrag   
 • Tijdens de optocht mogen op de wagen geen alcoholhoudende dranken aanwezig zijn of genuttigd worden.
 • Het gebruik van glaswerk is verboden. Kunststof glazen en bekers van plastic of papier mogen wel.
 • Het opzettelijk breken van glas, porselein of aardewerk en het verspreiden daarvan op de openbare weg, is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om goederen vanaf carnavalswagens naar beneden te gooien.
 • Kleding.
 • Het is niet toegestaan om personen in de optocht te kleden of te omhullen met licht ontvlambare materialen zoals nylon, polistyreen (piepschuim), watten e.d.

 

 

 
 
 
Wist u dat ...

-   Het elk jaar maar weer afwachten is of de optocht nog wel rond de Zaalheuvel past
-   Het feest na de optocht elk jaar drukker en gezelliger wordt
-   Iedereen kan winnen.